nedelja, 07. marec 2010

Poročilo Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) o svobodi tiska v Sloveniji za leto 2009

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) opozarja, da poročila mednarodnih organizacij o človekovih pravicah v Sloveniji, kar zadeva medije in svobodo tiska, niso popolna. Zato združenje v dopolnilo in celovitejši vpogled ponuja pričujoče poročilo o svobodi tiska v Sloveniji in stanju na področju medijev.
Celotno poročilo:
http://www.znp.si/index.php/Glavne-novice/Porocilo-Zdruzenja-novinarjev-in-publicistov-ZNP-o-svobodi-tiska-v-Sloveniji-za-leto-2009.html

Poročilo smo napisali tudi v angleščini in ga poslali tujim institucijam, ki se ukvarjajo s svobodo tiska:

The Association of Journalists and Commentators (ZNP) points out that the reports of the international organisations on human rights in Slovenia are not complete regarding the media and freedom of the press. Therefore and in order to provide a supplemented and a more comprehensive insight, the Association offers the following report on the freedom of the press in Slovenia and the situation in the field of media.

http://www.znp.si/index.php/English-texts/Report-of-the-Association-of-Journalists-and-Commentators-on-the-Freedom-of-the-Press-in-Slovenia-fo.html