nedelja, 22. junij 2008

Novo vodstvo Združenja novinarjev in publicistov

Lukovica, 21. junija - Na prvem rednem občnem zboru Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) smo za svojega predsednika imenovali Petra Jančiča. Na tajnih volitvah sta Jančič in Nenad Glücks dobila enako število glasov, novega predsednika pa je določil žreb.

Peter Jančič bo kot predsednik združenje vodil naslednja štiri leta. Za člane upravnega sveta ZNP pa so bili izvoljeni Nenad Glücks (podpredsednik), Zlata Krašovec , Matej Makarovič in Borut Meško(tajnik). V upravnem svetu smo doslej sicer bili Peter Jančič, Vladimir Vodušek, Igor Kršinar (tajnik), Matej Makarovič in Borut Meško.

Na občnem zboru je Združenje po razpravi o položaju v medijskem prostoru sprejelo izjavo, s katero opozarja na nesprejemljivo reorganizacijo v časopisnem podjetju Večer, kjer je funkcijo odgovornega urednika vseh uredništev prevzel predsednik uprave Uroš Skuhala. Zaradi pomislekov, ki jih je izrazila velika večina novinarjev in urednikov Večera, strokovnjakov z medijskega področja ter zaradi očitnega nasprotja z namenom zakona o medijih, ki opredeljuje funkcijo odgovornega urednika medija, Združenje novinarjev in publicistov poziva lastnike, da sporne statutarne določbe v najkrajšem možnem času odpravijo. Nova ureditev namreč v praksi pomeni, da urednike posameznih uredništev na Večeru zdaj imenujejo brez pridobivanja neobvezujočega mnenja novinarjev, kar je po oceni članov ZNP nezakonito.

Ni komentarjev: