petek, 19. september 2008

Golobičev kadrovski vrtiljak (Reporter 17)

igor.krsinar@revija-reporter.si

Prvak Zaresa Gregor Golobič ves čas poudarja, da bi se morala država umakniti iz gospodarstva in da politika ne bi smela kadrovati v gospodarskih družbah, toda ko je sam krojil kadrovsko politiko v državi, se je dogajalo prav to. V času ko je bil generalni sekretar LDS in pozneje predsednik sveta te stranke ni govoril o samoomejevanju o politiki, ker o tem niti ni mogel govoriti.
Gregor Golobič je ves čas veljal za drugega človeka LDS, ki je namesto predsednika Janeza Drnovška in pozneje Toneta Ropa skrbel za kadre tako v politiki kot gospodarstvu, medijih… Čeprav je javnosti znano Ropovo vpitje nad Zoranom Jankovićem, takrat še predsednikom uprave Mercatorja: »Politika te je nastavila! Jaz sem te nastavil!...«, je o kadrih odločal Golobič. Celo za Ropove ministre je skrbel on: nekateri (denimo Marko Pavliha) se spominjajo, kako jih je v Ropovo vlado povabil kar Golobič. Vpletanje politike v vse sfere javnega življenja je januarja 2004 tako razjezilo Mateja Lahovnika, takrat še profesorja na ljubljanski ekonomski fakulteti, da je neizvolitev takrat še nestrankarskega rojaka Milan M. Cvikla za predsednika računskega sodišča komentiral z besedami, da mora kandidat za tako funkcijo izpolnjevati tri pogoje: L, D in S. Za predsednika računskega sodišča je bil izvoljen Igor Šoltes, ki je nato člansko izkaznico LDS zamrznil; ker pa se zarečenega kruha največ poje sta tako Lahovnik kot Cvikl pozneje pristala v LDS in v Ropovi vladi.
Banke v rokah LDS
Znano je, da je Golobič bdel nad tem, kdo bo vodil katero gospodarsko družbo v državi. Kapitalsko družbo je denimo vodil nekdanji poslanec LDS Jože Lenič, ta je prek svojih deležev v podjetjih vplivala na to, kdo bo vodil katero gospodarsko družbo. O podjetjih, kjer je imela država večinski delež, pa je tako ali tako odločala vlada in v njenem imenu največja vladna stranka, torej LDS, ki je kakšno drobtinico namenila še vsakokratnemu koalicijskemu partnerju bodisi (ZL)SD bodisi SLS bodisi Desusu ali pa kar vsem. Znano je, da so Telekom dolga leta vodili zaupniki LDS oziroma Gregorja Golobiča Adolf Zupan, Peter Tevž, Peter Grašek in Libor Vončina (nekateri med njimi so bili tudi politično dejavni kot člani LDS, Grašek pa je še zdaj v ekipi Katarine Kresal), Mobitel dolga leta v rokah Antona Majzlja, ki prav tako velja za Golobičev kader, Pošto Slovenije je vodil Alfonz Podgorelec, ki je bil tudi lokalni funkcionar LDS v Mariboru. Novo ljubljansko banko od časov Ropove vlade še vedno vodi Marjan Kramar, ki je veljal za dolgoletnega Drnovškovega sopotnika: najprej je vodil kabinet njegove vlade, od leta 1994 je bil član uprave Slovenske izvozne družbe, od 1998 do januarja 2004 pa predsednik uprave Slovenske investicijske družbe. Kako se je politika »samoomejevala« v NLB pričajo tudi podatki o tem, koga vse je imenovala v nadzorni svet NLB: v času zadnje Drnovškove vlade so tam med drugim sedeli Bogomir Kovač (profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, ki je bil leta 1992 predsednik ekonomskega sveta pri vladi, leta 1997 je bil kandidat LDS za predsednika države, je pa tudi član Liberalne akademije in Foruma za levico), že omenjeni Jože Lenič, Marjan Kramar (pozneje je postal predsednik uprave NLB), Igor Kušar (bil je predsednik uprave Slovenske odškodninske družbe), Rudi Gabrovec (nekdanji svetovalec predsednika vlade Janeza Drnovška, direktor urada predsednika vlade in ministrski svetnik v vladi) in Metka Tekavčič (predsednica ZLSD oziroma SD v Ljubljani), ki pa je bila očitno predlagana na željo koalicijske združene liste. Da ne bo pomote, Borut Pahor je predsednik stranke (ZL)SD od leta 1997, torej je bil tudi leta 2001 odgovoren za »politično« kadrovanje v vladi, kjer je bila tudi njegova stranka.
Telekomunikacije
Poglejmo, kako se je politika do volitev 2004 samoomejevala v še v drugih gospodarskih družbah. NKBM so pred letom 2001 nadzorovali Davorin Kračun (LDS, nekdanji minister), Alfonz Podgorelec (LDS Maribor, zdaj v Zares), Janez Erjavec (LDS), Marija Reščič (Desus Trebnje), Emil Tomažič (Desus Maribor) in Boris Jež (SLS), potem pa Herman Rigelnik (LDS, Forum 21, nekdanji minister in predsednik DZ), Silvan Križman (LDS Šempeter-Vrtojba), Janez Erjavec (LDS), Ernest Ebenšpanger (SD Murska Sobota), Emil Tomažič (Desus), Janko Deželak (SLS, nekdanji minister in poslanec) in Darko Tolar (državni sekretar za finance v vladi LDS). Slovensko razvojno družbo so nadzorovali Boris Šuštar (nekdanji državni sekretar iz LDS, obsojen zaradi korupcije), Peter Rigl (LDS), Rudi Bric (LDS), Mirko Bandelj (LDS), Marija Ribič (SLS), Boris Bergant (nekdanji jeseniški župan iz vrst SD), Matjaž Nahtigal (nekdanji Drnovškov generalni sekretar in direktor službe vlade za zakonodajo) in Izidor Rejc (SLS). Telekom so med drugim nadzorovali Miloš Kovačič (član LDS in Foruma 21, sicer pa dolgoletni predsednik uprave Krke), Ivan Bergoč (Desus Ilirska Bistrica), Sandi Češko (SD, član upravnega odbora Foruma 21) in Leonardo F. Peklar (generalni direktor družbe Socius in član več nadzornih svetov), ki velja za Golobičev kader. Med nadzorniki v Mobitelu so bili Peter Tevž (LDS), Jakob Piskernik (ZLSD Kranj) in Simon Zdolšek (SLS). Pošto Slovenije so nadzorovali (poleg direktorja) še Jože Protner (LDS, nekdanji minister in poslanec), Matjaž Švagan (LDS), Zvone Ivanušič (SLS),Henrik Peternelj (SD Kranj), Jožef Artnak (LDS), Zoran Lešnik (Desus) in Slavko Visenjak (SLS, župan Gorišnice).
V prejšnjem mandatu je Dars vodil Janez Božič, poznejši prometni minister iz vrst SLS, njegov namestnik pa je bil Jože Zimšek, ki je bil pred tem dolga leta poslanec LDS in celjski župan. Za nadzornike so bili iz na predlog LDS imenovani Peter Tevž (tudi član nadzornega sveta Radeče papirja), Igor Zajec (pomočnik predsednika uprave skupine Viator& Vektor, državni sekretar na ministrstvu za promet, direktor Slovenskih železnic), Zdravko Slak (član uprave Revoza), Janez Erjavec (direktor Pomurskega sejma) in Rudi Gabrovec (tudi član nadzornega sveta NLB in NKBM), na predlog ZLSD sta bila imenovana Mateja Duhovnik (javni stanovanjski sklad MOL) in Jadran Bajec (SD Koper), SLS je predlagala Zvonka Ivanušiča (nekdanji minister za finance), Desus Viktorja Seitla, NSI pa Damijana Mihevca in Franca Slaka.
Igre na Golobičevo srečo
Slovensko odškodninsko družbo je vodil Igor Kušar (LDS), nadzorovali pa Marjetka Gaberšek Golež (LDS), Rina Klinar (nekdanja ministrica za delo iz vrst SD), Janez Pušnik (LDS Trbovlje) in Alojzij Metelko (SLS). Podobno sta bila tudi v nadzornem svetu Kapitalske družbe Miloš Pavlica (poslanec SD) in Helena Kamnar, ki je državna sekretarka v ministrstvu za finance leta 2003 postala po želji ZLSD. Holding Slovenske železnice so nadzorovali Bruno Korelič (SD Koper in Forum 21), Ivan Šteblaj (Desus) in Slavko Hanžel (SLS, nekdanji sekretar na ministrstvu za promet), nato Mirko Bandelj (LDS), Franc Lipoglavšek( ZLSD) in zatem Staša Baloh Plahutnik (SD Zagorje ob Savi).
Pozavarovalnico Sava sta med drugim nadzorovala Mirko Bandelj (LDS, minister za notranje zadeve in generalni sekretar vlade) in Stjepan Šaubert (kandidat za predsednika Desusa). V Zavarovalnici Maribor sta bila nadzornika Tomaž Orešič (LDS Maribor) in Stane Brglez (Desus Maribor), v Zavarovalnici Triglav pa Nevenka Črešnar Pergar (ministrska svetnica Drnovškove vlade in generalna sekretarka Foruma 21) in Marija Ribič (SLS). Kdo pravi, da Golobič z igralnicami nima nič? Casino Bled so od leta 1997 nadzorovali Boris Malej (blejski župan iz vrst LDS), Mojmir Ocvrik (LDS, lastnik oglaševalske agencije) in Jože Antonič (SLS, poznejši blejski župan), pred 2002 je bil nadzornik tudi Zoran Thaler (poslanec in minister LDS), po letu 2002 pa Bogomil Rogina (LDS Hoče-Slivnica), Branko Remic (LDS Kranj) in spet Boris Malej (LDS). Casino Portorož pa Iztok Bandelj (LDS Sežana), Borut Šuklje (LDS, bivši minister)in Aldo Babič (SLS).
Energetika
V Slovenskih železarnah so bili nadzorniki Marko Vresk (LDS), Nevenka Hrovatin (ZLSD), Janez Trček (ZLSD, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo) in Izidor Rejc (SLS, nekdanji minister in poslanec). V nadzornem svetu RRA Celje je sedela Staša Baloh Plahutnik (SD Zagorje ob Savi), Dravske elektrarne Maribor so nadzorovali Jože Zidarič (LDS), Rihard Vračko (LDS), Jože Zidarič (LDS) Dali Đonlagić (ZLSD), Stanislav Brglez (Desus Maribor) in Hilda Tovšak (SLS); Savske elektrarne Ljubljana pa Alojša Pečan Gruden (LDS), Damijan Lah (LDS, direktor urada predsednika vlade Toneta Ropa), Vinko Gobec (Desus), Marko Starman (SLS), Andrej Štricelj (LDS Sevnica), Niko Martinec (SD Ljubljana) in Kristijan Janc (SLS, pokojni sevniški župan in poslanec). Soške elektrarne so nadzorovali Silvan Križman (LDS Šempeter), Aldo Šaver (Desus Šempeter), Tomaž Vuga (LDS, podžupan Nove Gorice), Andrej Miška (SD Nova Gorica) in Rajko Leban (LDS Tolmin). V Splošni plovbo Portorož so bili nadzorniki Peter Grašek (LDS), Igor Omerza (LDS, nekdanji poslanec in ljubljanski podžupan), Bojan Loboda (Desus) in Bruno Potokar (SLS). V Termoelektrarni-toplarni Ljubljana so bili člani nadzornega sveta med drugim tudi Aljoša Pečan Gruden (član sveta LDS, bil je generalni sekretar ministrstva za informacijsko družbo, ki ga je vodil Pavel Gantar), Anton Colarič (nekdanji ljubljanski podžupan iz vrst SD in sedanji kandidat za poslanca), Irena Dobravec Tatalovič (nekdaj svetnica LDS v MOL in državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo), Aleš Berger (kandidat LDS za mestni svet MOL, zdaj kandidat Zares za DZ), Stane Brezovar (nekdanji ljubljanski podžupan iz vrst ZLSD), Boštjan Dodič (LDS), Marko Notar (LDS), Davorin Valentinčič (LDS, nekdanji minister za trgovino) in Stevo Lekić (načelnik oddelka v mestni upravi pod županjo Danico Simšič iz SD).
Vodno gospodarsko podjetje Nova Gorica so po predlogu vlade nadzorovali tudi Lucijan Korva (LDS Koper), Julijan Šorli (kandidat LDS leta 2000), Igor Plestenjak (kandidat LDS leta 2006) in Andrej Tomažič (SD). Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik so med drugim nadzorovali veljaki ZLSD Franc Žerdin, Uroš Nučič in Leopold Grošelj (poslanec in župan Hrastnika), pozneje pa Janez Pušnik (LDS Trbovlje) in Luccio Gobbo (SD Izola). V DDC svetovanje je bil nadzornik Igor Zajec (LDS), nato pa Tomaž Vidic (LDS, državni sekretar za ceste 2002-2004) in Zlatko Mir (kandidat LDS za župana v Radencih). Rudnik Zagorje v zapiranju so nadzorovali Tomislav Garantini (SD), župan Matjaž Švagan (LDS), Evgen Dervarič (kandidat LDS za poslanca), Mitja Cizej (SD Zagorje ob Savi) in Branko Omahne (LDS). Javno podjetje Elektro Celje pa Marko Vučina (LDS Velenje) in Aljoša Pečan Gruden (LDS) ter Janez Janko Gladek (Desus). V Premogovniku Velenje so bili direktorji vedno strankarski - najprej Franc Avberšek in Franc Žerdin (ZLSD), nato Evgen Dervarič (LDS), zdaj Milan Medved (SDS) - in tudi nadzorniki so bili iz politike: v prejšnjem mandatu Drago Martinšek (LDS Velenje) in Bojan Škarja (SD Velenje).
Javno podjetje Elektro Ljubljana sta nadzorovala člana LDS Irena Dobravc Tatalovič in Borut Razdevšek, prav tako kot tudi Elektro Gorenjska Jože Resman (LDS Žirovnica) in Vladimir Vastl (LDS Škofja Loka). V nadzornem svetu Elektra Slovenije pa so sedeli Boris Sovič (SD, nekdanji mariborski župan), Alojz Kovše (nekdanji poslanec LDS), Anton Majzelj (LDS, zdaj morda Zares), Karmen Mlinar (SLS, vodja kabineta podpredsednika vlade Marjana Podobnika), Robert Golob (nekoč LDS), bwenajmin Henigman (SLS, nekdanji poslanec) in Franci Križanič (SD).
Reporter, 8. septembra 2008

Ni komentarjev: